Hovedaktiviteten i Rinzai Zen Senter er morgen- og kveldsmeditasjon. Praksisen er åpen for alle interesserte, uavhengig av livssyn. Senteret arrangerer også uformelle møter med vekt på studier, samtaler og sosialt samvær. Vi holder jevnlig innføringskurs, helge-retreats og en intensiv ukesmeditasjon én gang i året. 

Ukentlige aktiviteter

Mandager
17:00 - 18:00 – chanting og 2x 25 minutter zazen

Tirsdager -
07:00-08:00 – 2x 25 minutter zazen, drop-in

Torsdager
18:30-21:00 – te-servering, chanting og 3x 25 minutter zazen

Fredager
07:00-08:00 – 2x 25 minutter zazen, drop-in

Lørdager
08:00-10:00 – te-servering, chanting og 40 + 25 minutter zazen

Søndager
08:00-10:00 – te-servering chanting og 40 + 25 minutter zazen
10:00-12:00 – te-servering chanting og 2x 25 minutter zazen

Øvrige aktiviteter

Dugnad, 17. juni
Vi vasker, rydder og gjør andre nødvendige gjøremål i zendo. Enkel servering  underveis. Vi holder på fra 10:00 - 16:00.

Sesshin, 4.-11. august
Sesshin blir i år avholdt på Solobservatoriet på Harestua. Du kan lese mer om sesshin og melde deg på her