Medlemskap

Nedenfor forklarer vi hvordan du kan bli medlem av Rinzai zen-senter Oslo og/eller medlem av Buddhistforbundet (BF) med tilhørighet til RZS. Det er fullt mulig å praktisere ved senteret uten å være medlem, men ved å bli medlem av RZS eller BF med tilhørighet til RZS bidrar du til senterets drift og videreutvikling. 

 
 

Medlemskap i Rinzai Zen Senter

Rinzai Zen Senter (RZS) er ikke i seg selv registrert som tros- eller livssynssamfunn, så du kan godt være direkte innmeldt i RZS samtidig som du er medlem i andre tros- eller livssynssamfunn. Som medlem har du tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet og er derfor med på å styre utviklingen i RZS. Årsmøtene avholdes innen utgangen av februar hvert år.

Medlemskontingent ved direkte innmelding gjelder fra 1. april til 31. mars året etter. Kontingenten er i 2017-18 fastsatt til kr. 2300,- . Det gis mulighet til reduksjon av avgiften for de med svak økonomi (for eksempel pensjonister, arbeidsledige, trygdede og studenter) ned til kr. 1000,-. Innmelding kan skje ved at du betaler kontingent til kontonummer 0530.56.62218 og sender en e-post med navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer til post[at]rinzai-zen.no.

 

 

Medlemsfordeler

 • Tilgang til arkivet ved forespørsel

 • Tilgang til biblioteket

 • Ulike kurs med Koshin over Skype*

 • Redusert pris på retreats

 • Gratis langsitting**

 • Mulighet til å sitte i ulike i komiteer, f. eks. styret, valgkomité, programkomité

 • Stemmerett ved generalforsamling

 • Anledning til å ta offiser-roller med privat veiledning fra shika

 • Anledning til å ta precepts-kurs***

 • Mulighet til å søke på stipend****

 • Invitasjon til sanghaturer 

  * Egen avgift for kursene

  ** ikke-medlemmer betaler en donasjon på minimum 100,- 

  *** må ha gjennomført retreats og offiserroller

  **** se egne retningslinjer for søknad her


 

Medlemskap i Buddhistforbundet

Medlemskapet i BF koster deg ingenting, men Rinzai Zen Senter får stats- og kommunestøtte for alle BF-medlemmer som har oppgitt tilknytning til Rinzai Zen Senter. Siden BF er registrert som et trossamfunn, kan du ikke være medlem av andre registrerte tros- eller livssynssamfunn (som Statskirken eller Human-Etisk Forbund) samtidig som du er medlem i BF. Medlemsfordelene overfor gjelder ikke for dette medlemskapet

Skjema for innmelding i Buddhistforbundet her.