Tidsskrift

RZS har gitt ut sitt eget tidsskrift med ujevne mellomrom siden 2008. I løpet av denne tiden har tidsskriftet vært gjennom en del navnebytter: Nyhetsskriv, Rinzais Nordlys, Zen-praksis og nå Zenpunkt. Tidsskriftet blir utarbeidet av en uavhengig redaksjon og følger en charter som er utarbeidet i dialog med senterets styre.

 

 

Zenpunkt

Zenpunkt er tidsskriftets nye navn, og finnes i både digital såvel som trykket utgave.
Den fysiske utgaven ligger tilgjengelig i RZS sine lokaler, og distribueres ellers kun for hånd på utvalgte steder.
Dersom du ønsker å få tilsendt en utgave, eller har forslag og innspill til redaksjonen, kan mailen nedenfor benyttes.

Zenpunkt-redaksjonen består av:
Petter Lohne – ansvarlig redaktør
Aris Kaloudis – redaksjonsmedarbeider
Jo Michael de Figueiredo – layout og design

E-post: zenpunkt[at]rinzai-zen.no

 

Utgaver

Zenpunkt

1. Vår 2019

Zen-praksis – tre utgaver i perioden 2016-2017

1. Høst 2016
2. Vår 2017
3. Høst 2017

Nordlys – seks utgaver i perioden 2009-2013

1. Vår 2009
2. Høst 2009
3. Vår 2010
4. Vinter 2011
5. Vinter 2012
6. Sommer 2013

Tidsskrift/Nyhetsskriv – to utgaver i 2008

1. Vår 2008
2. Høsten 2008