Oshō

Ved RZS Oslo praktiserer vi innenfor en tradisjon som heter Myōshin-ji. Dette er den største skolen innenfor Rinzai zen-buddhismen. For å undervise og rettlede andre i denne praksisen må man ordineres til lærer, eller osho på japansk.

 
 

Koshin Christopher Cain

Koshin er vår nåværende lærer. Han studerte sammen med Joshu Sasaki Roshi fra 1990 til 2002 ved Mt. Baldy Zen Center i Los Angeles, og var viseabbed ved senteret de to siste årene. Han ble ordinert i 1991 og fikk lærer-tittel i 1999. Siden har han etablert Puget Sound Zen Center i Washington state, ikke så langt fra Seattle. Koshin har ledet våre sesshiner (retreat) siden 2006 og har vært senterets lærer siden 2009.


Genro Seiun Herbert Koudela  

Genro var senterets lærer fra 1993 og frem til 2004. Han studerte sammen med Joshu Sasaki Roshi ved Mt. Baldy Zen Center fra 1972 til 1977 og fikk lærer-tittel i 1975. Etter Mt. Baldy ledet han et zen-senter i New Mexico i to år, før han vendte tilbake til sitt hjemland Østerrike hvor han startet gruppen Bodhidharma Zendo i Wien. Han var president i den østerrikske buddhistunionen fra 1987 til 2001. Genro sovnet stille inn 28.11.2010

 
 

Shika

Shika er lærers representant når lærer selv ikke er tilstede, og har ansvaret for religiøse spørsmål i fravær av lærer. Shika velges for ett år om gangen av senterets styre.  

 
 

Koun Gordon Geist

Koun har holdt RZS gående siden 1989. Han har ikke lærer-tittel, men er ordinert til lek-munk av senterets tidligere lærer Genro i 2000. Koun kommer opprinnelig fra USA hvor han i en kort periode studerte sammen med Shunryu Suzuki ved San Francisco Zen Center. Han kom til Norge i 1969.