Intensiv praksis

I Zen-tradisjonen er det vanlig å ha lengre perioder med intensiv praksis, også kjent som retreats. Retreats er en helt essensiell del av praksisen vår, og RZS gjennomfører fem slike retreats i året.

 
 
Fra Sesshin 2004

Fra Sesshin 2004

Fra Zazenkai 2016

Fra Zazenkai 2016

Sesshin

Sesshin er en ukeslang retreat hvor deltagerne får anledning til å "konfrontere sinnet".  Til sesshin får vi besøk av Koshin som holder foredrag om et valgt tema. I tillegg blir det anledning for personlige møter med ham hvor man kan diskutere ulike sider ved sin egen praksis. Sesshin avholdes normalt den første uka i august fra fredag til fredag på Karma Shedrup Ling ved Ski utenfor Oslo, men både sted og tid kan variere fra år til år. Følg med i våre atkiviteter for mer informasjon om tid og sted. Les mer om sesshin eller meld deg på her.

 

Zazenkai

Zazenkai er en kortere versjon av sesshin og går over 2-3 dager i løpet av en helg. Vi avholder disse helge-samlingene ved senteret på Grønland. Vi arrangerer fire zazenkai i løpet av året, hvorav én blir ledet av Koshin. De øvrige blir ledet av Koun Gordon Geist eller Shingen Jan Gaensslen fra Berlin. Mer info samt påmeldingsskjema for neste zazenkai finner du her.