Nedenfor forklarer vi hvordan du kan bli medlem av Rinzai Zen senter og/eller medlem av Buddhistforbundet (BF) med tilhørighet til RZS. Det er fullt mulig å praktisere ved senteret uten å være medlem, men ved å bli medlem av RZS eller BF med tilhørighet til RZS bidrar du til senterets drift og videreutvikling. Hvis du vil vite mer om hvordan vi er strukturert kan du lese om dette i overenskomsten.

Medlemskap i Rinzai Zen Senter

Rinzai Zen Senter (RZS) er ikke i seg selv registrert som tros- eller livssynssamfunn, så du kan godt være direkte innmeldt i RZS samtidig som du er medlem i andre tros- eller livssynssamfunn. Som medlem har du tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet og er derfor med på å styre utviklingen i RZS. Årsmøtene avholdes innen utgangen av februar hvert år.

Medlemskontingent ved direkte innmelding gjelder fra 1. april til 31. mars året etter. Kontingenten er i 2017-18 fastsatt til kr. 2300,- . Det gis mulighet til reduksjon av avgiften for de med svak økonomi (for eksempel pensjonister, arbeidsledige, trygdede og studenter) ned til kr. 1000,-. Innmelding kan skje ved at du betaler kontingent til kontonummer 0530.56.62218 og sender en e-post med navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer til post[at]rinzai-zen.no.

Medlemskap i Buddhistforbundet

Medlemskapet i BF koster deg ingenting, men Rinzai Zen Senter får stats- og kommunestøtte for alle BF-medlemmer som har oppgitt tilknytning til Rinzai Zen Senter. Siden BF er registrert som et trossamfunn, kan du ikke være medlem av andre registrerte tros- eller livssynssamfunn (som Statskirken eller Human-Etisk Forbund) samtidig som du er medlem i BF.

Skjema for innmelding i Buddhistforbundet her.