Formen ved RZS

Zen-buddhisme er en religiøs tradisjon med faste ritualer og en fastsatt form. Formen kan virke streng, men er designet for å gi oss frihet fra å velge. Nedenfor gir vi en kort innføring i noen av de grunnleggende elementene ved formen vi praktiserer. Det er ikke noe krav om å ha tidligere kjennskap til hverken zen eller beslektede former for å praktisere hos oss. Dersom man ønsker en grundig gjennomgang av formen kan man melde seg på et innføringskurs. Alternativt er nybegynnere velkommen til en liten introduksjon i forkant av søndagsmeditasjonen som starter 10:00. Ta gjerne kontakt på forhånd.

Zazen

Sittende meditasjon - zazen - er hovedaktiviteten ved RZS. Det er ikke noe krav om å sitte med beina i kors eller lotus. Det viktigste er at man finner en sittestilling hvor ryggen er rett. Man kan bruke puter, en benk eller en stol om nødvendig. Ledige og komfortable klær - fortrinnsvis mørke - er en fordel. Vi sitter vanligvis 25 minutter om gangen, og man skal helst ikke bytte stilling i løpet av én sitting. Zazen foregår i stillhet, uten guiding. 

Kinhin

Kinhin er gående meditasjon, og utføres mellom hver zazen-økt. I kinhin følger vi stegene til personen foran oss. I likhet med zazen foregår også kinhin i stillhet.

Te og chanting

Zazen-praksis innledes med en formell kopp te. Når teen blir servert sitter vi på knærne. Bruk pute eller benk om nødvendig. Vi tar imot te med et bukk, og signaliserer når vi har fått nok (eller til det renner over!) Lik alle andre elementer ved praksisen drikker vi teen samtidig. Te-serveringen etterfølges av chanting. Vi chanter et utvalg klassiske sutraer. Sutraene resiteres med japansk uttale av gammel kinesisk skrevet med latinske bokstaver, og japanere selv forstår ikke lydene! Men det er ikke betydningen som er viktig: Chanting gir oss anledning til å rette fokus mot lyd og vår egen stemme, og er en fin innledning til den stille meditasjonen som følger.