RZS arrangerer kurs i samarbeid med vår egen lærer Koshin Christopher Cain Ōsho. Kurset heter “Roots of Buddhism” og vil foregå over fem mandager på engelsk.

 
 

Mål

I løpet av kurset vil vi gjennomgå 16 antikke buddhistiske tekster med mål om å:

– Få en forståelse for hva Buddha lærte bort og hvilke praksiser og konsepter som var viktigst for ham
– Få en bedre forståelse for nøkkelbegreper og viktige konsepter i Buddhismen
– Få en følelse for språket og stilen på de gamle sutraene
– Få en forståelse for verdenen som Buddha levde i og konteksten for læren hans
– Få noen ideer om hvordan disse tekstene kan relateres til praksisen vår/din
– Bli bedre kjent med sanghaen din

Pris, tid og sted

Medlemmer/ikke-medlemmer: 1000,- / 1200,-
Fem mandager fra 11.02 + 25.02-18.03, klokken 18:30-20:30
Kurset finner sted på Rinzai zen-senter Oslo. 
Den første kursdagen blir mandag 11. februar med Koshin fysisk til stede.
Neste kursdag blir mandag 25. februar, og deretter fortsetter kurset over fire mandager. Alle disse kursdagene blir med Koshin over Skype på senteret.

Materiell

Du trenger å kjøpe eller låne en kopi av "Basic Teachings of the Buddha" av Glenn Wallis.

Form og innhold

Kurset vil være en blanding av forelesning og diskusjoner i små og store grupper. Målet er å koble de gamle tekstene med buddhistisk- og zen-praksis. På kurset trengs på ditt analytiske, filosofiske og spirituelle selv! En liste over konseptene som vil bli dekt (enkelte fritt oversatt fra engelsk):

Forgjengelighet
Ikke-selv
Reinkarnasjon
Lidelse
3 sinnsgifter
4 fundamenter for årvåkenhet
4 umåleligheter
4 edle sannheter
5 skandha
7 faktorer for oppvåkning
8-delte veien
12-delte årsakskjeden


Andre betingelser

Vi trenger fem påmeldte for at kurset blir startet. Maks antall påmeldte er 15 stykker. Påmelding er bindende

javier-graterol-387603-unsplash-533x400.jpg
Navn *
Navn