Formen ved RZS

Zen-buddhisme er en religiøs tradisjon med faste ritualer og en fastsatt form. Formen kan virke streng, men er designet for å gi anledning til å fokusere oppmerksomheten vår. Den skaper også en atmosfære av harmoni og ro i gruppa. Nedenfor gir vi en kort innføring i noen av de grunnleggende elementene ved formen vi praktiserer. Det er ikke noe krav om å ha tidligere kjennskap til hverken zen eller beslektede former for å praktisere hos oss. Vi lærer gjennom å observere, spørre og å gjøre. Dersom man ønsker en mer grundig gjennomgang av formen og zen-buddhisme kan man melde seg på et innføringskurs. Alternativt kan nybegynnere få en rask introduksjon på søndager klokken 09:35 i forkant av meditasjonen som starter 10:00. Kontakt i såfall vår shika Kreg Viesselman.

 
 

Zazen

Sittende meditasjon - zazen - er hovedaktiviteten ved RZS. Det er ikke noe krav om å sitte med beina i kors eller lotus. Det viktigste er at man finner en sittestilling hvor ryggen er rett. Man kan bruke puter, en benk eller en stol. Ledige og komfortable klær - fortrinnsvis mørke - er en fordel. Vi sitter vanligvis 25 minutter om gangen, og man skal helst ikke bytte stilling i løpet av én sitting. Zazen foregår i stillhet, uten guiding. 

Kinhin

Kinhin er gående meditasjon, og utføres mellom hver zazen-økt. I kinhin følger vi stegene til personen foran oss. I likhet med zazen foregår også kinhin i stillhet.

Te-servering

Zazen-praksis innledes med en formell kopp te. Når teen blir servert sitter vi på knærne (sēza). Bruk pute eller benk om nødvendig, eller sitt på en stol dersom du trenger det.  Vi tar imot te med et bukk, og signaliserer når vi har fått nok. Lik alle andre elementer ved praksisen drikker vi teen samtidig og i stillhet.

Resitasjon

Te-serveringen etterfølges av resitasjon. Vi resiterer et utvalg klassiske sutraer. Sutraene resiteres med japansk uttale av gammel kinesisk skrevet med latinske bokstaver, og japanere selv forstår ikke disse lydene! Men det er ikke betydningen som er viktig: Resitasjonen gir oss anledning til å rette fokus mot lyd, vår egen stemme og den kollektive lyden i rommet, og er en fin innledning til den stille meditasjonen som følger.

 
 

Verv i zendo

Zendo er rommet vi praktiserer i. For at ting skal gå så smidig som mulig i zendo er det et par ulike verv som må fylles. Disse vervene har ulike oppgaver og faste plasser i zendo. Vervene følger tradisjonen vi praktiserer og gjør at praktikanten kan konsentrere seg om sin egen praksis. Ved RZS forsøker vi å rullere disse vervene, slik at de som ønsker kan øve på et verv i en lengre periode av gangen. Å ha verv er også en type form for praksis – øyeblikket er like mye tilstede uavhengig om man serverer te eller blir servert te. I tillegg til de fire vervene vi støter på i den ukentlige praksisen ved RZS, er det også et par ekstra verv for lengre retreats.

 
 

Jikijitsu

Jikijitsu, eller bare Jiki, har ansvaret for orden og disiplin i zendo. Jiki passer tiden under zazen, leder kinhin og er den eneste som kan komme med rettelser utenom lærer eller shika.

Shōji

Shōji skal sørge for at besøkende blir tatt godt imot og ivaretatt både i- og utenfor zendo. Shōji har også en rekke andre oppgaver som å servere te og gjøre i stand zendo før og etter zazen.

Ino

Ino leder resitasjonen og bruker to gonger for å gi signaler underveis. Ino er forsanger til 7 resitasjoner (sutraer), og resiterer 3 resitasjoner (eko) alene.

Mokugyō

Mokugyō er navnet på den lille tretromma som dikterer tempo under resitasjon, men også navnet på vervet til personen som betjener denne.