Zen - bakgrunn og utvikling

Zen er en gren av buddhismen som legger spesiell vekt på meditasjon - en praksis hvor man fokuserer på sinnet. I zen-meditasjon forsøker vi å overkomme uro, sløvhet og fastlåste tankemønstre. Det legges vekt på egen erfaring - innsikt i oss selv og vår oppfatning av verden. Med dette prøver vi å finne tilbake til vår opprinnelige natur.

Read More