Litteratur

Senteret huser et variert utvalg av både buddhistisk og relatert litteratur. RZS har også et eget tidsskrift som heter Zen-praksis som gis ut et par ganger i åretNedenfor har vi samlet et par relevante artikler og kortere tekster dersom du ønsker å lese mer om zen.