Hovedaktiviteten i Rinzai Zen Senter er morgen- og kveldsmeditasjon. Praksisen er åpen for alle interesserte, uavhengig av livssyn. Senteret arrangerer også uformelle møter med vekt på studier, samtaler og sosialt samvær. Vi holder jevnlig innføringskurs, helge-retreats og en intensiv ukesmeditasjon én gang i året. 

Ukentlige aktiviteter

Mandager
17:00 - 18:00 – chanting og 2x 25 minutter zazen

Tirsdager -
07:00-08:00 – 2x 25 minutter zazen, drop-in

Torsdager
18:30-21:00 – te-servering, chanting og 3x 25 minutter zazen

Fredager
07:00-08:00 – 2x 25 minutter zazen, drop-in

Lørdager
08:00-10:00 – te-servering, chanting og 40 + 25 minutter zazen

Søndager
08:00-10:00 – te-servering chanting og 40 + 25 minutter zazen
10:00-12:00 – te-servering chanting og 2x 25 minutter zazen

Kalender

Zazenkai, 5.-6. mai
Shingen kommer fra Berlin for å holde zazenkai
Lørdag 5. mai - 10:00-21:00
Søndag 6. mai - 10:00-16:00
Du kan lese mer om zazenkai og melde deg på her

Konsert og innspilling i Rainbow Studio, 20.-21. mai
Christian Meaas Svendsen har skrevet et bestillingsverk for ensemblet Nakama og et zen-buddhistisk chante-kor (oss). Verket skal spilles på Sentralen lørdag 20. mai og spilles inn lørdag 21. mai. Hvis du vil ha mer info eller ønsker å bli med, send en mail til Christian. OBS: Morgenmeditasjon utgår på søndag grunnet dette!

Innførgingskurs over 3 mandager
9.3 - 18:30-21:00
16.3 - 18:30-21:00
23.3 - 18:30-21:00
 Les mer om innføringskurs og meld deg på her

Sesshin, 4.-11. august
Sesshin blir i år avholdt på Solobservatoriet på Harestua. Du kan lese mer om sesshin og melde deg på her