AKTUELT
Inføringskurs
vår 2017
2. mars.- 16. mars.
Les mer her

Foredrag "Radical Silence" lagt ut på Artikler / Lenker

Ny og ønsker å bli kjent med zen praksis?
Vi har åpen meditasjon søndager kl 10:00. Orientering 09:30 etter avtale.

Les mer ...

OM ZEN
Zen er en gren av buddhismen som legger spesiell vekt på meditasjon - en praksis hvor man fokuserer på sinnet.

Les mer ...

Zazen sangen
Levende vesener er opprinnelig alle buddhaer.
Det er som is og vann.

Les mer ...


MEDLEMSSKAP

Ved å bli medlem av Rinzai Zen-senter eller medlem av Buddhistforbundet med tilhørighet til Rinzai Zen-senter bidrar du til senterets drift og videreutvikling.

Medlemsskap i Rinzai Zen-senter

Rinzai Zen-senter (RZS) er ikke i seg selv registrert som tros- eller livsynssamfunn, så du kan godt være direkte innmeldt i RZS samtidig som du er medlem i andre tros- eller livsynssamfun. Som medlem har du tale-, forslagsrett og stemmerett på årsmøtet og er derfor med på å styre utviklingen i RZS.

Kontingent gjelder fra 1/4 - 31/3 året etter. Kontingenten er i 2017-18 kr. 2300,- . Det gis mulighet til reduksjon av avgiften for de med svak økonomi (for eksempel pensjonister, arbeidsledige, trygdede og studenter) ned til kr. 1000,-. Innmelding kan skje ved at du betaler kontingent til kontonummer 0530.56.62218 og sender en e-post med navn, adresse og gjerne e-postadresse og telefonnummer til post[at]rinzai-zen.no.

Medlemsskap i Buddhistforbundet

Medlemsskap i Buddhistforbundet (BF) koster deg ingenting, men Rinzai Zen-senter får stats- og kommunestøtte for alle BF-medlemmer som har oppgitt tilknytning til Rinzai Zen-senter. Siden BF er registrert som et trossamfunn, kan du ikke være medlem av andre registrerte tros- eller livsynssamfunn (som Statskirken eller Human-Etisk Forbund) samtidig som du er medlem i BF.
Jeg ønsker å bli BF-medlem

Overenskomsten

Overenskomsten til Rinzai Zen Senteret finnes her.
FORSIDE
AKTIVITETER
INNFØRINGSKURS
ARTIKLER / LENKER
LÆRERE
  SESSHIN
  OM RINZAI ZEN SENTER
  NYHETER
  KONTAKT OSS
  BLI MEDLEM?